צפו: "הגדר המזרחית" הנבנית בגבול ירדן ממצלמת רחפן - 0404
+
צפו: "הגדר המזרחית" הנבנית בגבול ירדן ממצלמת רחפן אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון

צפו: "הגדר המזרחית" הנבנית בגבול ירדן ממצלמת רחפן