לקראת הדיון בנושא זיהום האוויר, ראש העיר חיפה הציג דרישות לועדת הכנסת - 0404
+
לקראת הדיון בנושא זיהום האוויר, ראש העיר חיפה הציג דרישות לועדת הכנסת חדשות 0404

לקראת הדיון בנושא זיהום האוויר, ראש העיר חיפה הציג דרישות לועדת הכנסת

‏הדו"ח הרבעוני של התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה ברבעון השני של שנת 2016 יוצג מחר (ג') בפני ועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון סביבה במפרץ חיפה של הכנסת. לקראת הדיון שלח ראש העיר חיפה, יונה יהב, מכתב לחברי הועדה ובו קרא להם "לצאת בקריאה תקיפה לממשלת ישראל להקפיא כל אישור להגדלת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה ולמנוע הגדלתם או כניסתם של אלמנטים נוספים מזהמים אשר יש בהם זיקוק, אחסון או שינוע דלקים וחומרים מסוכנים אחרים. כמו כן קרא יהב לפעול ללא לאות להמשך המחקר והבדיקה אשר יביאו לחשיפת האמת הנוגעת לסכנות המאיימות על בריאותם של תושבי האזור. להגביר את הניטור והפיקוח על המפעלים ולקבוע היתר לסך הפליטות מבתי הזיקוק בחיפה, במסגרת תכנית רב שנתית לירידה קבועה בפליטות וצמצומן וכן לזרז סילוקם של גורמים מסוכנים כגון מיכל האמוניה וחוות המיכלים ולתקצב פעולות המדינה לניקוי הקרקעות ונזקי העבר. עוד דרש יהב שלא לאשר כל פיתוח במתחם בתי הזיקוק עוד טרם ניתן מענה של ממש לסוגיות שהוזכרו לעיל. את מכתבו שלח יהב לחברי הכנסת אכרם חסון, נאוה בוקר, עבדאללה אבו מערוף, יעל גרמן ובני בגין.