להם מותר הכל: צפו בערבים משליכים פסולת מסילוואן לנחל קדרון - 0404
+
להם מותר הכל: צפו בערבים משליכים פסולת מסילוואן לנחל קדרון ג'וש וונדר

להם מותר הכל: צפו בערבים משליכים פסולת מסילוואן לנחל קדרון