ליברמן למפקד גל"צ: דרוויש - כמו לשבח את "מיין קאמפף" - 0404
+
ליברמן למפקד גל"צ: דרוויש – כמו לשבח את "מיין קאמפף" אריאל חרמוני, משרד הביטחון

ליברמן למפקד גל"צ: דרוויש – כמו לשבח את "מיין קאמפף"

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, נפגש עם מפקד גל"צ, ירון דקל. בפגישה אמר השר ליברמן כי אין כל התערבות של הדרג הפוליטי בתכנים המשודרים בגל"צ, אך ייעודה של תחנת רדיו צבאית בחברה דמוקרטית ומורכבת כמו החברה הישראלית הוא לחזק את הסולידריות בחברה ולא להעמיק שסעים ובוודאי שלא לפגוע ברגשות הציבור. השר ליברמן הבהיר שיש הבדל גדול בין חופש הביטוי לחופש השיסוי ומחובתם של מפקדי התחנה להבהיר זאת למגישים, לכתבים ולעורכים בתחנה. השר ליברמן אמר בפגישה כי מחמוד דרוויש שקרא בשיריו להסתלקותו של העם היהודי מארץ ישראל וכתב ש"בשרו של הכובש יהיה לי למאכל" – אינו יכול להיות חלק מהנרטיב המכונן של הישראליות כפי שהוצג בתכנית ששודרה בגל"צ. השר ליברמן אמר למפקד גל"צ כי לפי אותו היגיון ניתן גם לצרף לנרטיב הישראלי את מורשתו של המופתי אל-חוסייני או לשבח בשידור את האיכות הספרותית של "מיין קאמפף". השר ליברמן הזכיר בשיחה כי גם סגן שר הביטחון ממפא"י, צבי דינשטיין, אמר בעבר בכנסת כי "מחמוד דרוויש מסיט בצורה בלתי מרוסנת נגד מדינת ישראל והעם היהודי היושב בה וכי הוא מעורר בשיריו ובהופעותיו הפומביות רגשי איבה כלפיהם". מפקד גל"צ, ירון דקל, אמר בפגישה כי הוא רואה חשיבות בשמירה על חופש הביטוי וטקסטים לימודיים אין פירושם הזדהות עם הנאמר אך ייתכן שהקונקסט של הדברים כחלק מנרטיב ישראלי עשוי להיתפס באופן שגוי.