היועמ"ש: מימון הגנה משפטית לנתניהו בידי מקורבים דורש אישור - 0404
היועמ משרד המשפטים

היועמ"ש: מימון הגנה משפטית לנתניהו בידי מקורבים דורש אישור

היועץ המשפטי לממשלה קובע כי מימון ההגנה המשפטית של רה"מ באמצעות מקורביו טעון אישור של ועדת ההיתרים (לפי הכללים למניעת ניגודי עניינים של שרים – כללי אשר).

מלשכת היועמ"ש נמסר כי: "לפני כשלושה חודשים, פנה ראש הממשלה ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע-פרגו, בבקשה כי תבחן את האפשרות שיקבל כספים ממר מיליקובסקי וממר פרטרידג' לצורך מימון הוצאות הקשורות בחקירותיו.

כידוע, המגבלות החלות על קבלת כספים כאמור נובעות מתפקידו של ראש הממשלה כעובד ציבור, ומעוגנות בהוראות הדין החלות על קבלת כספים כאמור – חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם – 1979, הקובע איסור על עובד הציבור לקבל מתנה "באשר הוא עובד הציבור" (להלן: חוק המתנות); והשני, הכללים למניעת ניגודי עניינים של שרים וסגני שרים (להלן: כללי אשר).

לנוכח הפרטים שהתקבלו אודות אופיים וטיבם של מערכות היחסים בין ראש הממשלה לבין מר מיליקובסקי ומר פרטרידג', וכן בשים למכלול הנסיבות הצריכות לעניין, הוחלט, על דעת היועץ המשפטי לממשלה ועל דעת פרקליט המדינה, כי לא ניתן לקבוע שהמתנה תינתן לראש הממשלה "באשר הוא עובד ציבור".

אולם, גם אם הוראות חוק המתנות אינן חלות על קבלת המימון בנסיבות העניין, מוסיף כמובן להתקיים האיסור הקבוע בכלל 6(3)(א) לכללי אשר, לפיו "שר לא יקבל שכר או טובת הנאה, זולת שכרו שמשלמת לו המדינה".

שר המבקש לחרוג מהאיסורים הקבועים בהם, רשאי לפנות לוועדת ההיתרים לבחינת בקשתו. לאור זאת, הודיעה עו"ד ברנע-פרגו לראש הממשלה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, כי ככל שהוא מבקש לקבל אישור לקבלת המימון, נוכח האיסור הקבוע בכללי אשר, עליו לפנות בבקשה האמורה לוועדת ההיתרים, אשר הוקמה מכוח כללים אלו, כדי שתבחן את הבקשה ותחליט אם מוצדק בנסיבות העניין להתיר חריגה מהכללים, ולהתיר את קבלת המימון המבוקש.

היועץ המשפטי לממשלה פנה בעניין זה במכתב למבקר המדינה, והדגיש כי ועדת ההיתרים היא זו שתקבע אם מתן ההיתר הינו "מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית" (כלשון כללי אשר).
במכתב, התייחס היועץ המשפטי לממשלה אף לתנאים אותם מוצע כי הוועדה תשקול, אם תמצא לנכון ליתן את ההיתר, שתכליתם תהיה להבטיח כי הכספים ישמשו אך ורק לצרכים שלשמם ההיתר התבקש.

בין היתר, כללו התנאים המוצעים, קביעת מגבלה לפיה הכספים יועברו לשם מימון ההוצאות המשפטיות בלבד; מינוי נאמן שיוסמך לפעול למטרה זו בלבד; קביעת מגבלה ביחס לסכום המימון שראש הממשלה יקבל למטרה זו; מתן האישור לפרק זמן מוגדר ומוגבל; קביעת מנגנוני דיווח ושקיפות ביחס לכספים המועברים; וקביעת מנגנון בקרה על העמידה בהתניות האמורות.

בצד זאת, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי), עו"ד דינה זילבר, לגבש – בשיתוף עם יועמ"ש משרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע, חוות דעת למניעת ניגוד עניינים, אשר תתייחס לקשריו של ראש הממשלה עם מר מיליקובסקי ועם מר פרטרידג', ותבטיח כי לא יוכל לעסוק בעניינים אשר נוגעים במישרין להם או לעסקיהם".

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: 0404web@gmail.com