18 חודשי מאסר ללוחם דובדבן שירה בחברו - 0404
+
18 חודשי מאסר ללוחם דובדבן שירה בחברו שחר סטרוג ז"ל

18 חודשי מאסר ללוחם דובדבן שירה בחברו

בית הדין הצבאי גזר עונש של 18 חודשי מאסר בפועל, הורדה לדרגת טוראי ומאסר מותנה על סמל נ׳, שהורשע על-פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בהריגתו של סמל-ראשון שחר סטרוג ז״ל.

בגיבוש הסדר הטיעון שאושר על-ידי בית הדין הצבאי היום הובאו בחשבון מכלול נסיבות המקרה, בהן התוצאה הטראגית וחומרת העבירה, לצד נסיבות האירוע ונסיבותיו האישיות של נ׳. הסדר הטיעון גובש לאחר הליך של גישור, ולאחר שנשמעה עמדת משפחתו של סמל-ראשון שחר סטרוג ז״ל וניתן לה משקל משמעותי.

בעקבות המקרה הופקו שורה של לקחים וננקטו צעדים פיקודיים משמעותיים. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להטמיע ולאכוף את כללי הבטיחות בנשק, במטרה למנוע הישנות מקרים טראגיים מסוג זה.