פרסום ראשון: משפחות נרצחי פיגוע לפני 13 שנה דורשות שלילת אזרחות מהמחבל - 0404
+
פרסום ראשון: משפחות נרצחי פיגוע לפני 13 שנה דורשות שלילת אזרחות מהמחבל חדשות 0404

פרסום ראשון: משפחות נרצחי פיגוע לפני 13 שנה דורשות שלילת אזרחות מהמחבל

משפחות נרצחי ונפגעי הפיגוע הקשה שאירע בחיפה לפני כ-13 שנים (05.3.2003), במהלכו נרצחו 17 בני אדם ובהם ילדים, תלמידי בית ספר וחיילים, פנו במכתב דרישה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לשלילת אזרחות מהמחבל העומד להשתחרר מהכלא בתוך כ-4 שנים. לפני כמה חודשים פנו המשפחות גם לשר הפנים, אריה דרעי. תחת הכותרת "שלילת אזרחות מהמחבל, פעיל הטרור, מוניר רג'בי", כתב ליועמ"ש בשם המשפחות, עו"ד אייל פלטק: "בשם משפחות נרצחי ונפגעי אירוע הטרור בחיפה ביום 5.3.2003, אשר הסמיכו את הח"מ לשמש להם כ"פה" על מנת לזעוק את זעקתם וכאבם הכבד מנשוא, אבקש לפנות לאדוני ולבקש את התערבותך המהירה בסוגייה רגישה מאין כמותה כפי שתפורט להלן. כל זאת בהמשך למכתבם של משפחות הנרצחים אשר פנו בכתב כבר ביום 30.3.2016 ובהמשך לשיחות רבות מאד בין נציגי משפחות הנרצחים לבין סגן בכיר ליועמ"ש עו"ד גיל לימון. ביום 5.3.2003, אירע בחיפה אירוע טרור שגרם למותם של 17 אזרחים ובתוכם: חיילים, ילדים ותלמידי בית ספר. אירוע זה שבוצע בתוך אוטובוס "אגד" בקו מס' 37, בוצע על ידי חוליית חמאס מהעיר חברון. מיד לאחר הפיגוע נלכד המחבל מוניר רג'בי ונשפט למאסר עולם על סיועו באירוע טרור זה, ערעור על גזר הדין נידחה על ידי בית המשפט העליון. משפחתו של המחבל אשר שורשיה בעיר חברון, העתיקה בעבר את מקום מגוריה למזרח ירושלים במסגרת איחוד משפחות ובכך זכתה לאזרחות ישראלית ותעודות זהות "כחולות". המחבל מוניר ואחיו איסמאעיל הצפינו לעיר חיפה, בה התגוררו שנים רבות. חבר חוליית החמאס ואחיו של אותו מחבל מוניר רג'בי, שימש באירוע הטרור כנהג אשר הסיע את חברו המחבל לביצוע פעולת הטרור כאמור. תקצר היריעה וייבש הדיו מלתאר את כאבם הכבד של משפחות נרצחי אירוע הטרור – הכאב הכבד מנשוא, החיים שנעצרו, המשפחות שנקרעו וההשפעה על יכולת ההרתעה בפני ביצוע אירועי טרור דומים בעתיד, כל אלו יש בהם די כדי שאנו כולנו: האזרחים, הרשות המבצעת והרשות השופטת, נפעל במרץ ובנחישות כדי שהצדק יעשה ויהווה בכך מאין "נחמה פורתא" למשפחות השכולות, שבורות הלב, הכואבות והבוכות מאז אירוע טרור זה. בשירו: "כשהלב בוכה", נוגע וחודר המשורר במילותיו לתוך נבכי נשמתם של משפחות הנרצחים אשר נושאים עימם את כאבם בכל אשר ילכו: כשהלב בוכה רק אלוהים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיני דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עשה שלא אפחד הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו קורא על סף תהום. לגופו של עניין: בשנים האחרונות בוצעו מספר פניות לשרי הפנים בבקשה לביטול אזרחותו של המחבל ואכן בפניה האחרונה לשר הפנים המכהן השר אריה דרעי, התקבלה ואושרה הבקשה לביטול אזרחותו של המחבל מוניר רג'בי והכל בהסתמך על "חוק האזרחות, תשי"ב – 1952". בהתאם לסעיף 11 ב "חוק האזרחות, תשי"ב – 1952", (א) שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם הוכח להנחת דעתו שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים, וטרם חלפו שלוש שנים מיום שנרכשה האזרחות כאמור. (ב) בית המשפט לעניינים מינהליים (בסעיף זה – בית המשפט), רשאי, לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם התקיים אחד מאלה: (1) האזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים וחלפו לפחות שלוש שנים מיום שנרכשה כאמור; (2) אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין פסקה זו, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות; בפסקה זו, "הפרת אמונים למדינת ישראל", כל אחד מאלה: (א) מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, סיוע או שידול למעשה כאמור, או נטילת חלק פעיל בארגון טרור כהגדרתו בחוק האמור; (ב) מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק האמור; (ג) רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת. (ד) לא תוגש בקשה לפי סעיף קטן (ב)(2) אלא בהסכמתו בכתב של היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם לסעיף 11(ב)(2)(ג), בקשה לביטול האזרחות של אדם תוגש רק בהסכמתו של היועמ"ש. בהתאם לכל האמור לעיל', אבקשך אדוני להיכנס ל"עובי הקורה" בסוגייה זו, להפעיל אדוני את שיקול דעתך, את סמכותך ולהורות על הסכמתך לביטול אזרחותו של המחבל".