הפרטת הדואר יוצאת לדרך חדשה - 0404
+
הפרטת הדואר יוצאת לדרך חדשה שלמה מור, 0404

הפרטת הדואר יוצאת לדרך חדשה

היום התכנסה ישיבה של וועדת השרים לענייני הפרטה בעניין דואר ישראל. הוועדה אישרה פה אחד את תוכנית הפרטת הדואר על פי המתווה המאושר ההפרטה תתקיים בשני שלבים: שלב ראשון  20% ממניות החברה יוצעו למכרז פרטי. לאחר השלמת המכירה הפרטית תפעל הרשות למכירה של מניות נוספות בחברה, כך ששיעור החזקותיה של המדינה בחברה לא יפחת מ- 60%

המכירה תתבצע תוך שנתיים לאחר השלמת המכירה הפרטית כאמור, בדרך של הצעה/ות לציבור על פי תשקיף, אחת או יותר, שתכלול הצעת מכר של המדינה ו/או גיוס הון לחברה  בבורסה לניירות ערך בתל אביב

שר התקשורת, איוב קרא אמר: "דרשתי שפרישת הסניפים תקודש ברפורמה ותינתן עדיפות להעצמת הפריפריה בישראל בכל מה שקשור לשירותי הדואר. עמדתי על כך שבנק הדואר יהיה קהילתי חברתי ויהיה תחת קבוצת דואר ישראל".