המדריך: כך תפתחו חברה בע"מ בישראל 2018 - 0404
+
המדריך: כך תפתחו חברה בע"מ בישראל 2018 Pixabay

המדריך: כך תפתחו חברה בע"מ בישראל 2018

ע"פ חוק החברות, חברה הינה ארגון/אגד אנשים בעל יישות משפטית נפרד מבעלי המניות שלה, כאשר לאותו אגד אנשים ישנה מטרה משותפת, לרוב – השאת רווחים לבעלי המניות.

הרעיון העומד בבסיס המושג שנקרא "חברה בע"מ" הוא הפרדת היישות המשפטית של החברה היישות המשפטית של בעלי המניות שלה. בעלי המניות פשוטו כמשמעו – אדם המחזיק במניה (נייר ערך) של החברה, כאשר אותו נייר ערך מהווה אגד של זכויות/חובות של בעלי המניות כלפי החברה.

במה בא לידי ביטוי בפועל רעיון הישות המשפטית הנפרד אתם שואלים? ניקח דוגמא בה לאדם X ישנה טענה כלפי החברה. ברור לכל, שאותו אדם יתבע את החברה עצמה ולא את בעלי המניות שלה. זהו הרעיון הבסיסי ביותר העומד בעיקרון הפרדת הישות המשפטית של החברה אל הישות המשפטית של בעלי המניות בה.

עקרון הפרדת הישות המשפטית של החברה לבעלי המניות שלה, הוא רק עיקרון אחד מבין רבים שעומד בבסיס הרעיון של הקמת חברה בע"מ לצורכי פעילות עסקית. קיימים עקרונות נוספים כגון: שיקולי מס, תרבות ארגונית, נראות ומעמד כלפי גורמי חוץ ועוד.

על מנת להקים חברה בישראל נדרש מהמייסדים לבצע 3 פעולות פשוטות על מנת שהחברה תוכל לקיים פעילות עסקית כדין וכחוק והם:

א. רישום החברה ברשם החברות.

ב. פתיחת חשבון בנק עסקי.

ג.   פתיחת תיקים ברשויות – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

לצורך פתיחת חברה בע"מ יש לבצע מספר שלבים חשובים להלן:

1. סוג החברה 

כאשר אדם ראו אגד אנשים מעוניינים לאגד את פעילותם העסקית תחת חברה, עליהם תחילה להחליט איזה סוג חברה ברצונם לפתוח. במדינת ישראל קיימות 2 סוגי חברות עיקריות: חברה בלתי מוגבלת (חברה בע"מ) או חברה מוגבלת.

רוב החברות הנפתחות בישראל הינן חברות בע"מ. עניין ההגבלה מתייחס בעיקר לעניין הגבלת החבות המשפטית והכספית בין בעלי המניות לחברה ובין בעלי המניות לצדדים שלישיים.

המשמעות היא, כפי שפורט לעיל, במידה ואדם X מנהל פעילות עסקית עם החברה וקיימת מחלוקת בינו לבין החברה (בין אם כספית ובין אם משפטית)  הרי שבמקרה ומדובר בחברה בע"מ הוא יוכל לתבוע את החברה בלבד ולא את בעלי המניות שלה.

2. מסמכי התאגיד

כל חברה שמעוניינים להקים חייבת להירשם ברשם החברות. במסגרת הליך רישום החברה, על המייסדים (באמצעות עו"ד) לקבוע מה יהיה שמה של החברה, לנסח את תקנון החברה ולמנות את בעלי המניות הראשונים והדירקטורים הראשונים.

מסמכים אלו קריטיים לרישומה של החברה ותחילת פעילותה. לעניין שם החברה – ניתן לבצע בדיקה לגבי שמות פנויים ברשם החברות באינטרנט כמו כן רצוי שמסמכי ההתאגדות (תקנון, הצהרת בעלי מניות ראשונים והצהרת דירקטורים ראשונים) יהיו תמציתיים וממוקדים וזאת לצורך הקלה ופישוט הליך הרישום.

3. תשלום אגרה

לצורך רישום החברה, עליכם לשלם אגרת פתיחת חברה. כיום ניתן לבצע רישום של חברה אונליין (ראה סעיף 4) ומשכך גם קיימת הנחה בגין תשלום אגרת פתיחת החברה. גובה האגרה עומד על 2150 ₪ (במקום 2650 ₪ לרישום רגיל).

4. רישום החברה בפועל

כיום ניתן לבצע את הליך פתיחת חברה אונליין. אחת הפלטפורמות האמינות והמקצועיות לפתיחת חברה בע"מ אונליין הינה Ettorney.

כל שעליכם לעשות הוא להזין את שם החברה המבוקש (האתר מחובר לרשם החברות כך שאם השם תפוס תקבלו עדכון על כך לייב), להזין את פרטי בעלי המניות והדירקטורים ואת חלוקת המניות בניהם ולשלוח את הפרטים.

הפלטפורמה מכינה באופן אוטומטי את כל מסמכי החברה, וכל שנדרש מכם לעשות הוא להגיע לפגישה קצרה עם עו"ד של 5 דק' לזיהוי וחתימה על המסמכים. החברה מגישה את בקשתכם לרישום החברה אונליין באתר רשם החברות ותוך ממוצע של 2.5 ימים החברה של רשומה.

מזל טוב, פתחתם את החברה שלכם. מה עכשיו?

כאמור, פתיחת החברה ורישומה בפועל ברשם החברות הוא רק השלב הראשוני מבין שלושה שלבים, לשלב הרישום נוספים שני שלבים נוספים:

1. פתיחת חשבון בנק עסקי

כחלק מהקמת החברה, נדרש מהמייסדים לפתוח חשבון בנק עסקי לחברה. הטיפ שלנו למייסדים הוא לבצע סקר שוב בין הבנקים השונים ולבדוק איזה בנק מציע לכם את התנאים הטובים ביותר.

טיפ נוסף הוא לפתוח את חשבון הבנק בסניף בו יש לכם "איש קשר" אשר יקל עליכם את הליך פתיחת החשבון.

במסגרת הכנת המסמכים עליכם להביא לבנק העתקים נאמנים למקור של תעודת ההתאגדות של החברה והתקנון כמו כן פרוטוקול מורשי חתימה בחברה ובנוסף להם מסמכים אשר יסופקו לכם ע"י הבנק וזאת בכפוף לדרישות הבנק/הסניף הספציפי בו אתם מעוניינים לפתוח את החשבון.

כל המסמכים והפרוטוקולים צריכים להיות חתומים ומאומתים ע"י עו"ד של החברה.

2. פתיחת תיקים ברשויות

לאחר שפתחתם את חשבון הבנק של החברה, עליכם לפתוח תיקים ברשויות השונות – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. פרוצדורה זו ניתן לבצע בקלות ובמהירות אונליין באמצעות רו"ח.

כאמור, מלבד פתיחת התיקים ברשויות, חשוב שאת החברה ילווה רו"ח מקצועי אשר ינהל את כל ענייני הכספים, יבקר ויפקח עליכם ויבצע את הדיווחים והדו"חות השנתיים הנדרשים להגשה ע"פ חוק.

חברת Ettorney שהוזכרה לעיל, מספקת גם שירותים נלווים אלו (פתיחת חשבון בנק ופתיחת תיקים ברשויות) לרישומה בפועל של החברה ברשם החברות.

רישום חברה מתבצע בעלות של 499 ₪ + מע"מ כאשר פתיחת חשבון בנק מתבצע בעלות של 299 ₪ + מע"מ ופתיחת תיקים ברשויות בעלות של 399 ₪ + מע"מ – כאשר אם תיקחו חבילה שלמה של כל השירותים תהיה לכם הנחה בגובה של 15%.