הטרור בישראל: אבנים ונזק לרכבת ישראל, אבנים על רכב בתל אביב - 0404
+
הטרור בישראל: אבנים ונזק לרכבת ישראל, אבנים על רכב בתל אביב משה רזניק

הטרור בישראל: אבנים ונזק לרכבת ישראל, אבנים על רכב בתל אביב