לוחמי מג״ב סיכלו פיגוע דקירה בשועפט - 0404
+
לוחמי מג״ב סיכלו פיגוע דקירה בשועפט ????? 0404

לוחמי מג״ב סיכלו פיגוע דקירה בשועפט

לוחמי מג״ב סיכלו פיגוע דקירה בגזרת ירושלים. הלוחמים ביצעו פעילות מעצר של חשוד במ.פ.שועפאט.הכוח ולוחמי מג״ב זיהו את החשוד וביצעו את מעצרו. תוך כדי מעצרו החלו להתקרב נוספים למקום כדי לנסות לשבש ולסכל את פעולת הכח. אחד מהם זוהה עי השוטרים והלוחמים כשהוא מתקרב לכוח ואוחז בידו סכין. כוחותינו נטרלו ופצעו אותו.