הגבירו את מאמצי הפיקוח והאכיפה לקראת עונת הרבייה: סיכום חצי שנתי ליחידה הימית של רשות הטבע והגנים - פיקוח על הדיג - 0404
+
הגבירו את מאמצי הפיקוח והאכיפה לקראת עונת הרבייה: סיכום חצי שנתי ליחידה הימית של רשות הטבע והגנים – פיקוח על הדיג ז'אק וולף, ויקיפדיה

הגבירו את מאמצי הפיקוח והאכיפה לקראת עונת הרבייה: סיכום חצי שנתי ליחידה הימית של רשות הטבע והגנים – פיקוח על הדיג

בימים אלו מסכמת רשות הטבע והגנים חצי שנה ראשונה של פעילות של היחידה הימית שלה לפיקוח על הדיג, מאז נחתם הסכם עם משרד החקלאות בסיום שנת העבודה 2017, במסגרתו הוענקו לרשות סמכויות הפיקוח והאכיפה של פקודת הדייג.

את חודשי העבודה הראשונים השנה הקדישה רשות הטבע והגנים לקליטה והכשרה של צוות מקצועי ליחידת הפיקוח הימית. צוות היחידה שנבחר לאחר מיון קפדני מורכב ברובו מבעלי השכלה אקדמית במדעי הים ובעלי ניסיון וכישורים הנדרשים לעבודה בים. צוות היחידה כולו מונה 18 איש מתוכם 15 פקחים ימים הפועלים בים התיכון, בכנרת ובמפרץ אילת.

במסגרת תהליך ההכשרה של הפקחים הימיים שארך כחודשים, למדו הפקחים לעומק את עולם הדייג בישראל , נפגשו עם דייגים וסיירו במעגנות הדייג ובים וכן למדו את פקודת הדייג והתקנות השונות. הפקחים למדו את יסודות שמירת הטבע בים, תירגלו ימאות וצלילה בתנאים שונים ובתרחשים משתנים, בכל שעות היום והלילה. ההכשרה כללה מבחנים מקיפים בכל הנושאים שנלמדו.

עם סיום הליך ההכשרה והסמכת הפקחים לאכיפת החוק יצאו הפקחים לגזרות השונות במאמץ הסברתי מקיף מול הדייגים השונים וגופים נוספים הפעילים בים, הופקו חומרי הסברה בשפה פשוטה המסבירים את דרישות החוק, הופקו סרטוני הסברה והופצו הודעות לתקשורת המיועדות לדייגים המכריזות על עונת איסור הדייג השונות ועוד. בכל הקשור לפעילויות הפיקוח והאכיפה בסביבה הימית הנחיות העבודה לשלב הראשון של עבודת היחידה הימית היו לפעול אל מול כל גורמי השטח בהם צבא, משטרה, מעגנות, נמלים כמו גם אל מול אוכלוסיות הדייגים באופן יזום, וזאת למטרת היכרות והסברה של מטרות היחידה , החוק והתקנות בשאיפה שיובילו לשיח שוטף באווירה חיובית ולסיוע הדדי בנושאי שמירת טבע ובכלל, רישוי מסודר ועוד.

במסגרת פעולות אלו דייגים רבים ניצלו את ההזדמנות שנקרתה ואת השינוי בשטח לטובת הגשת בקשה לרישיון ותשלום האגרה כחוק מתוך הבנה כי יש עתה שינוי בשטח והתחלת אכיפה באופן מוסדר יותר.
בנוסף לראשונה השנה הכריז מנהל אגף הדייג במשרד החקלאות על עונת רבייה לדגי לוקוס בחודש מאי. במהלך חודש זה נתקלו פקחי היחידה הימית במספר אירועים של דייג לוקוסים אסור בעונת הרבייה אך ככלל הייתה הבנה לנושא אצל הדייגים ושמירה על החוק.

בתוך כך יחידת הפיקוח הימית הגבירה את מאמצי הפיקוח והאכיפה לקראת עונת הרבייה שחלה בתחילת יוני השנה בה יש איסור על כל הדייג החופי במטרה להבטיח שמירה ושיקום מצב הדגה בים בתקופה רגישה זו של הרבייה.
לאורך עונת הרבייה היו מספר אירועים של דייג ודייג ללא רישיון גם בדייג המקצועי וגם בדייג הספורטיבי אך נראה כי יש ירידה גדולה בכמות הדייג בזמן עונת הרבייה בייחס לשנים קודמות. במהלך החודשיים האחרונים טופלו על ידי פקחי היחידה הימית למעלה מ- 30 אירועים של דייג בניגוד לחוק. במקרים של עברות חמורות נתפס גם ציוד הדייג וכלי השייט ששימשו לביצוע העבירה.

בכל הקשור לדייג מכמורת, עם הכניסה לפעילות בים נערכה לפקחים הכשרה לגישה ועליה על ספינות מכמורת, בדגש על בדיקות סיפון לפני עונת הגיוס (גדילה). עד כה שיתוף הפעולה של ספינות המכמורת היה מלא וספינות מכמורת רבות נבדקו בים ובנמלים.

ביחידה הימית של רשות הטבע והגנים מציינים בסיפוק את הפעילויות והמשימות שהושלמו בחצי השנה הראשונה לפעילותה וכן את שיתוף הפעולה של הדייגים בכל הארץ ובכל שיטות הדייג. בתוך כך החל מיוני ייאסר דייג מכמורת למשך חודשיים והיחידה הימית נערכת להגברת מאמצי הפיקוח והאכיפה סביב דייג זה.

ביחידה הימית מציינים כי ימשיכו בפעולות ההסברה מול ציבור הדייגים והציבור הרחב לצד הגברת מאמצי הפיקוח והאכיפה. כל זאת במטרה להבטיח את השמירה על הטבע תוך שמירה ושיקום על מצב הדגה לרווחת כולם ועל פי דרישות החוק.