מעל 300 אלף ש"ח נאספו עבור מש' אזריה בתוך שעות - 0404
+