מחבלים מעזה ירו רקטות לעבר יישובי העוטף - 0404
+
מחבלים מעזה ירו רקטות לעבר יישובי העוטף תקשורת ערבית

מחבלים מעזה ירו רקטות לעבר יישובי העוטף

רקטות נורו משטח רצועת עזה לעבר כמה מיישובי העוטף.

מיד עם שיגור הרקטות, בכמה שיגורים שונים, הופעלו אזעקת צבע אדום ביישובים בגזרה.