מחבלים מעזה ירו רקטות לעבר יישובי העוטף - 0404
מחבלים מעזה ירו רקטות לעבר יישובי העוטף תקשורת ערבית

מחבלים מעזה ירו רקטות לעבר יישובי העוטף

רקטות נורו משטח רצועת עזה לעבר כמה מיישובי העוטף.

מיד עם שיגור הרקטות, בכמה שיגורים שונים, הופעלו אזעקת צבע אדום ביישובים בגזרה.