מכתב לליברמן: פעל לעצירת עבודות ערביות בלתי חוקיות ליד כוכב יאיר - 0404
+
מכתב לליברמן: פעל לעצירת עבודות ערביות בלתי חוקיות ליד כוכב יאיר תנועת רגבים

מכתב לליברמן: פעל לעצירת עבודות ערביות בלתי חוקיות ליד כוכב יאיר

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן וראש המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל, שימי אליאל, פנו במכתב דחוף לשר הביטחון, אביגדור ליברמן ודרשו כי יפעל מיידית לעצירת העבודות הבלתי חוקיות בקו התפר בין המועצות – עבודות הפוגעות קשות באיכות הסביבה. תחת הכותרת: "עבודות בלתי חוקיות הפוגעות באיכות הסביבה באזור קו התפר", כתבו השניים לשר הביטחון וכיתבו את מכתבם גם לשר הממונה כעת על הגנת הסביבה, משה כחלון וכן לתא"ל אחוות בן חור ראש המנהל האזרחי ובני אלבז, קמ"ט איכות הסביבה. דגן ואליאל כתבו: "בחודשים האחרונים החלו מאות משאיות לשפוך פסולת בנין באופן בלתי חוקי על קרקע בבעלות פרטית שייעודה חקלאי באזור קו התפר בין המועצה האזורית שומרון והמועצה המקומית ככוכב יאיר – צור יגאל. במקביל לשפיכת הפסולת, הכוללת גם חומרים מזהמים כגון אזבסט וכו', מתבצעת עבודה של פיזור החומר ויישור הקרקע לאורך עשרות דונמים תוך פיתוח תשתיות ודרכים לאתר הבלתי חוקי. עבודות אלו, מעבר לעובדה שהן בלתי חוקיות, יוצרות מפגע סביבתי ובטחוני חמור כיון שהן פוגעות בניקוז המים המגיעים מהרי השומרון אל עבר מישור החוף בסמוך לכוכב יאיר, וכאמור כוללות גם פסולת בנין וחומרים מזהמים. במכתב שהוציא קמ"ט איכות הסביבה מר בני אלבז הוא מציין כי: "עבודות תשתית אלו עשויות להוביל לבניה אשר תחמיר את הפגיעה הסביבתית והביטחונית. על כן יש לטפל בנידון טרם החרפת המצב." בחוות דעת שנתן קובע רמ"ד תשתיות זורמות רס"ן חיים בן חיים כי: "בסמוך לנ.צ. 198959.84/679245.31 קיים ערוץ טבעי רחב אשר בחלקו הצפוני נחסם באמצעות ערימות העפר אשר הונחו במקום. ע"מ למנוע בעייה עתידית, יש צורך להחזיר את הערוץ למצבו הטבעי." ובנוסף: "בסמוך לנ.צ. 199179.04/679282.38 קיים ערוץ טבעי צר יותר אשר בצידו בצפוני נחסם ע"י ערימות העפר ואף כאן, יש צורך בפינוי ערימות העפר לאורך כ-10 מ' משני צידי הערוץ." למרות האמור, לא בוצעו פעולות אכיפה מספקות למניעת העבודות ואנו מצויים לפני הפיכת האתר לעובדה מוגמרת אשר הריסתו תהיה קשה פי כמה. להזכירך, בשנת 2013 אירעה הצפה חמורה ביישוב בת חפר בדיוק בגלל הזנחת נושא ניקוז הנחלים בקו התפר. בדו"ח מבקר המדינה על הגורמים להצפה כתב המבקר: "משרד הביטחון, המתפ"ש, המנהא"ז ומינהלת מרחב התפר – הגופים האחראים לטיפול בנחל שכם הזורם באיו"ש, וגם משרד החקלאות ורשות הניקוז שרון – הגופים העיקריים האחראים לטיפול במקטע של נחל שכם ממערב לגדר ההפרדה, מודעים זה שנים לבעיות הניקוי והניקוז של הנחל בעונת הגשמים. ברם, לא נמצא, כי כל הגופים האמורים פעלו לפתרון הבעיה על בסיס תכנית כוללת, משולבת ומשותפת. הפעולות שנקטו אותם גופים, חרף היקפם וההשקעה הכספית שנבעה מכך, לא שימשו פתרון מערכתי לבעיית הנחל, ובמקרים רבים הם פתרו את הבעיה לטווח הקצר ובאופן "נקודתי"." ובהמשך: "יש לראות באירוע ההצפה בבת חפר משל לבעיה רחבה יותר של ניקוז נחלים הזורמים מאיו"ש לישראל. לכן על כל הגורמים המעורבים בנושא זה, משרד הביטחון, המתפ"ש, המנהא"ז, מינהלת מרחב התפר, משרד החקלאות ורשות הניקוז שרון, להפיק מאירוע ההצפה בבת חפר את כל הלקחים הראויים כדי ללמוד על הטיפול הדרוש בכל הנחלים הזורמים מאיו"ש לישראל. זאת, בפרט משום שהטיפול בעניין זה באיו"ש משפיע משמעותית על המתרחש בתוך ישראל, ועשוי למנוע או להפחית פגיעה אפשרית ביישובים הסמוכים לתוואי זרימת נחלים, ולפתור בעיות מתחום הגנת הסביבה. משרד מבקר המדינה מציין, כי מאחר ששר הביטחון הוא השר הממונה מטעם הממשלה על צה"ל (שבמסגרתו פועלת מינהלת מרחב התפר), ומשום שהמתפ"ש כפוף לשר הביטחון, הרי שמשרד הביטחון הוא הגורם המתאים ביותר לרכז את הטיפול בנושא זה, במשותף עם משרד החקלאות ורשות הניקוז שרון." אנו חוששים כי תרחיש בת חפר מתממש שנית במקרה דנן, וכי המנהל האזרחי ממשיך להזניח את הטיפול בעבודות בלתי חוקיות הנעשות על ידי פלסטיניות למרות הנזק הרב הנגרם למועצתינו בשל כך. נבקש, כי תורה לגופי הפיקוח במנהל האזרחי לפעול באופן מיידי להפסקת העבודות ולהחזרת המצב לקדמותו". מתנועת רגבים נמסר לחדשות 0404: "מדובר בהתנהלות חמורה שמשקפת את ההפקרות השוררת בשטח – שלא מקבלת מענה ראוי מצד רשויות החוק", אומר עובד ארד, מנהל מחלקת השטח בתנועת רגבים. "אנחנו יודעים כי בכל רגע נתון יש עבודות בלתי חוקיות של ערבים ברחבי יהודה ושומרון – אם זה בניה בלתי חוקית, פגיעה סביבתית והשתלטות על קרקעות. גם בסיפור הזה – שלחנו מכתבים לכל גורמי החוק והאכיפה אבל משאיות וטרקטורים ממשיכים לעבוד שם חודשים ארוכים לאור היום וללא כל הפרעה – זו פשוט הפקרות. איפה המנהל האזרחי?"