ח"כים הגיעו לנחם בבית משפחת מרק ויצאו מחוזקים - 0404
+
ח"כים הגיעו לנחם בבית משפחת מרק ויצאו מחוזקים משפחת שהם

ח"כים הגיעו לנחם בבית משפחת מרק ויצאו מחוזקים