העליון דחה בקשת רומן זדורוב לדיון נוסף - 0404
+
העליון דחה בקשת רומן זדורוב לדיון נוסף חדשות 0404

העליון דחה בקשת רומן זדורוב לדיון נוסף

בית המשפט העליון דחה את בקשת רומן זדורוב, שהורשע ברצח תאיר ראדה, לדיון נוסף. נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאורן: ״גם היותה של סוגיה בעלת תהודה ציבורית או תקשורתית אינה בגדר עילה משפטית לקיום דיון נוסף. יש להבחין בענייננו בין העניין הציבורי לבין דרישות הדין. בית המשפט לא יורה על קיום דיון נוסף מקום שאין הצדקה משפטית לעשות כן, יהיה העניין הציבורי רב ככל שיהיה."