היועמ"ש מנדלבליט: "היועמ"ש לממשלה הוא לא סתם פקיד אלא האחראי מטעם הממשלה להבטחת שלטון החוק" - 0404
+
היועמ"ש מנדלבליט: "היועמ"ש לממשלה הוא לא סתם פקיד אלא האחראי מטעם הממשלה להבטחת שלטון החוק" משרד המשפטים

היועמ"ש מנדלבליט: "היועמ"ש לממשלה הוא לא סתם פקיד אלא האחראי מטעם הממשלה להבטחת שלטון החוק"

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אמר כי הצעת חוק היועמ"שים מסכנת גם אם לא במכוון את שלטון החוק.

מנדלבליט: "ראיתי פרסומים שהופעתי מנוגדת להנחיות היועמ"ש הקובעות שעובד במשרד ממשלתי אינו רשאי להביא לוועדת הכנסת התנגדות לעמדת הממשלה. זו הנחייה המבטאת את ההפרדה בין הדרג הציבורי לדרג המקצועי הנדרש להביא חוות דעת גם אם הן מנוגדות לעמדתם האישית כל עוד היא במסגרת החוק.

צריך לזכור שהיועמ"ש לממשלה הוא לא סתם פקיד אלא שהממשלה מינתה שיהיה אחראי להבטחת שלטון החוק והוא עצמאי ואינו נתון לאף מרות למעט החוק. ההתייצבות שלי בפניכם היום נובעת בדיוק מתפקידי העיקרי לשמור על שלטון החוק. אני נמצא פה כי יש כאן פגיעה גם אם לא מכוונת בשלטון החוק. זו החובה שלי כלפי הציבור.

הצעת החוק הפרטית מדברת על כך שלמטרות פיקוח ובקרה קיימים גופים אחרים. זו מחיקה מפורשת של תפקיד שומר הסף ויש בה סכנה רבה. בהצ"ח הממשלתית יש אמנם איזון של שניים וחצי נציגים. השאלה היא למה לא שהיועמ"ש ימנה בהסכמת השר אלא להיפך. וכך גם לגבי המנכ"ל. הצ"ח יוצרת בעיה קשה בעיקר לדור הביניים הסגנים שישקלו להיבחר כשברור להם שלעומתיות מול השר תגנוז את אפשרותם להיבחר. גם הצעת החוק הממשלתית תקשה מאוד לעמוד על תפקידנו כשומרי סף. אין כאן איזון והנזק לעצמאות היועמ"ש במשרדי הממשלה כשומר סף יהיה גדול. אין היום פגיעה במשילות. 15 שנים הייתי סמוך לשולחן הממשלה ולא ראיתי מדיניות שסוכלה למעט חריג אחד.

יש פה גם פגיעה בתדמית ולא הייתי מזלזל בכך. העוול שייגרם ליועמ"שים הוא שעכשיו ייתפסו כמי ששר מינה אותם כי הם מקורבים והם יסחבו את הגיבנת הזו לעל אורך הקדנציה וזה מיותר. אפשר היה גם ללכת על מודל החשבים שהם כפופים לחש"כל מקצועית וניהולית. כך גם היועמ"שים יהיו כפופים לגמרי רק ליועמ"ש לממשלה, כי הם שומרי סף…. אבל זה לא נכון, זה רעיון גרוע. באותה מידה גם לא נכון להטות את הכף לצד השני (הטייה לכיוון של השר). בשורה התחתונה – המצב הקיים זה איזון שעובד. מציע שנמשיך לעבוד עם האיזון הזה".