ראש המוסד ספד למיכי מרק: "אהבתי אותך אהבת נפש" - 0404
+