אורית מרק בהספד קשה: "אבא, תתפלל על אמא שתחזור" - 0404
+