מכעיס: כך נראה ה"כתר" וה"סגר" על הכפרים בחברון... - 0404
+
מכעיס: כך נראה ה"כתר" וה"סגר" על הכפרים בחברון… חברים לשעת צרה

מכעיס: כך נראה ה"כתר" וה"סגר" על הכפרים בחברון…