הנשיא בהלוויית מיכי מרק, בן משפחתו: "אומה שלמה אבלה" - 0404
+
הנשיא בהלוויית מיכי מרק, בן משפחתו: "אומה שלמה אבלה" בנימין שהם

הנשיא בהלוויית מיכי מרק, בן משפחתו: "אומה שלמה אבלה"