הנרצח בפיגוע ליד אדוריים: מיכי מרק, אב ל-10 ילדים - 0404
+
הנרצח בפיגוע ליד אדוריים: מיכי מרק, אב ל-10 ילדים איציק כהן

הנרצח בפיגוע ליד אדוריים: מיכי מרק, אב ל-10 ילדים