נסגר תיק הבדיקה בעניין סילבן שלום - חקירה לא תפתח - 0404
+
נסגר תיק הבדיקה בעניין סילבן שלום – חקירה לא תפתח פייסבוק סילבן שלום

נסגר תיק הבדיקה בעניין סילבן שלום – חקירה לא תפתח

היועץ המשפטי לממשלה החליט לסיים את הבדיקה החוזרת בעניין השר לשעבר סילבן שלום. מלשכת היועמ"ש נמסר כי, "כפי שמסרנו בעבר, ביום 15/3/2014 הוגשה תלונה נגד השר לשעבר סילבן שלום, על ידי מ', אשר כ-15 שנים קודם לכן שמשה מזכירה בלשכתו. מ' תיארה בתלונתה אירוע מאותה התקופה, אשר העלה חשד לביצוע עבירת מין תוך ניצול מרות. היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, הנחה את משטרת ישראל לברר את התלונה. עם פרסום הדבר בתקשורת, התקבל במשטרת ישראל מידע, ממספר מקורות שונים, לפיו השר לשעבר שלום ביצע מעשים מיניים גם בנשים אחרות. כל מקור מידע התייחס לאישה אחרת, אך ככלל דובר בנשים אשר לפי מקורות המידע השונים, היו כפופות לו. לאחר בחינת הדברים על-ידי גורמי המשטרה והפרקליטות הרלבנטיים, החליט היועץ המשפטי לממשלה (לשעבר), בתאריך 7/5/2014, כי אין מקום להמשיך בבדיקת הנושא. זאת לאור ההתיישנות החלה על המעשים המתוארים בתלונתה של מ', ולאור כך שמבדיקת המידע הנוסף על ידי משטרת ישראל עלה, כי חלקו הוכחש, חלקו אינו מאפשר את איתור הנשים המתוארות בו או פנייה אליהן, וחלקו מוביל אל נשים המסרבות למסור עדות במשטרה. נוכח פרסומים שונים הנוגעים לשר לשעבר שלום, בהם שוב יוחסו עבירות מין לשלום, החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז, וינשטיין, ביום 20/12/2015, לחדש את הבדיקה בעניינו. במסגרת זו, בוצעו על-ידי המשטרה פעולות לאיתור נשים נוספות שנטען כי נפגעו מעבירות המין, נערכו תשאולים לכמה נשים שעניינן לא נבדק בשעתו שכן לא היה מוכר בבדיקה הקודמת, וכן בוצעה פנייה חוזרת לחלק מן הנשים שעניינן כבר נבחן במסגרת הבדיקה הקודמת. בישיבה שהתקיימה בפני היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, ד"ר אביחי מנדלבליט, מסר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל כי משטרת ישראל עשתה כל שניתן כדי לאתר את הנשים לגביהן נטען במידע מודיעיני ובפרסומים גלויים כי בוצעו בהן מעשים מיניים על ידי השר לשעבר שלום, ולגבות מהן עדות, ואף הבהיר כי לעת הזו אין בנמצא פעולות נוספות שניתנות לביצוע אשר יכולות לקדם את חקר האמת. כן, הציג ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל את ממצאי הבדיקה המחודשת שנערכה, שעיקריה הם כדלקמן: חלקן של הנשים לא אותר או שלא היתה עילה לפנות אליהן נוכח טיב המידע בעניינן; חלקן כלל לא אישר את הטענות; וחלקן לא שללו את הטענות, אך סרבו באופן נחרץ למסור עדות רשמית במשטרה. כן נראה היה כי בכל מקרה חלק מהמקרים שהמידע התייחס אליהם, התיישן מבחינה פלילית. ממצאי הבדיקה נבחנו על-ידי פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי), ועל יסוד בחינה זו, הניח פרקליט המדינה בפני היועץ המשפטי לממשלה, על דעת כלל הפרקליטים שבחנו את התיק, את המלצתו – העולה בקנה אחד עם המלצת משטרת ישראל – לפיה בנסיבות העניין, נוכח פעולות הבדיקה הרבות והמגוונות שנערכו – שלא הניבו תשתית ראייתית לחקירה פלילית, ובפרט לאור חוסר היכולת המעשית להביא לקידומה של הבדיקה, אין מקום להמשיך בבדיקה. פרקליט המדינה הסכים עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, כי כיוון שאנו עוסקים בטענות לביצוע עבירות מין, סירובן הנחרץ של הנשים הרלבנטיות למסור עדות רשמית במשטרה אינו מאפשר להפוך את המידע לכדי ראיות שניתן להוכיח באמצעותן ביצוע עבירות בהליך פלילי. לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בחן את הפעולות שנערכו במסגרת הבדיקה וממצאיהן, ואת חוות הדעת שהונחו בפניו כמתואר לעיל, ונוכח הבהרת ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל כי אין פעולות נוספות שניתנות לביצוע אשר יכולות לקדם את חקר האמת, החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את עמדת פרקליט המדינה, פרקליטות המחוז וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, לפיה אין מקום להמשך הבדיקה בעת הזו. הודעה על ההחלטה נמסרה הערב לשר לשעבר שלום".