לוחמי שייטת 13 עתרו לבג״צ כנגד העברת כסף למפגעי המרמרה - 0404
+
לוחמי שייטת 13 עתרו לבג״צ כנגד העברת כסף למפגעי המרמרה דובר צה"ל

לוחמי שייטת 13 עתרו לבג״צ כנגד העברת כסף למפגעי המרמרה

בשעה זו הוגשה לבגצ עתירה דחופה בידי לוחמי שייטת 13 במילואים. העתירה מתמקדת באמנה הבלתי כתובה שבין מדינת ישראל לחייליה ובחובת המדינה לתמוך ולגבות אותם. אמנה זו לא נכתבה על נייר אבל היא חקוקה בדמם של 23,447 חללי מערכות ישראל. בית המשפט התבקש להוציא צו שימנע העברה של כסף כתמיכה במשפחות החשודים בטרור שהיו על סיפון המרמרה. בנוסף התבקש בית המשפט לקבוע שעל מדינת ישראל למצות את חקירת החשודים בטרור ולקבוע שלא סביר שממשלת ישראל תביע התנצלות על פעולות חוקיות שביצעו חייליה להגנה על ריבונותה וחייהם. לעתירה זו צורפו טענות בדבר ניגוד עניינים של השרים כחלון וגלנט ובדבר החובה להביא את ההסכם לעיון הציבור.