משבר המים בשומרון: גם היום היישוב מגדלים ללא מים - 0404
+