חברת החשמל באזהרה לציבור: אסורה הרחצה בחופים הצמודים לתחנות כוח - 0404
+
חברת החשמל באזהרה לציבור: אסורה הרחצה בחופים הצמודים לתחנות כוח 0404

חברת החשמל באזהרה לציבור: אסורה הרחצה בחופים הצמודים לתחנות כוח

במתקני ייצור החשמל באתרי תחנות הכוח החופיות בחיפה, בחדרה, בתל אביב, באשדוד ובאשקלון, פועלות מערכות שאיבה שתכליתן קירור של מתקני הייצור באמצעות מי הים. באתרים אלה קיימות גם תעלות ומערכות המשמשות ליציאת מי הים מתחנת הכוח.

עוצמת השאיבה או פליטת המים, של מערכות אלו היא גבוהה ומסכנת את הרוחצים או השוהים בים, בקרבתן ולכן החברה מזהירה כי אין להיכנס לים למטרות רחצה או לכל פעילות אחרת בחופים הצמודים לתחנות הכוח הללו ויש להישמע לאזהרות ולשילוט המוצב במקום, בסמוך לתעלות בהן קיימות מערכות היניקה או הפליטה של מי הים.

החברה מדגישה כי במקומות האסורים לרחצה ולגישה מוצב שילוט האוסר על התקרבות לאזור הסכנה. אין באזהרה זו לגרוע מהנחיות הרשויות המוסמכות לגבי איסורי רחצה בחופים שאינם מוסדרים.