המשטרה ממליצה להעמיד לדין יועצת בכירה במשרד ראש הממשלה - 0404
+
המשטרה ממליצה להעמיד לדין יועצת בכירה במשרד ראש הממשלה

המשטרה ממליצה להעמיד לדין יועצת בכירה במשרד ראש הממשלה

יחידה ארצית של המשטרה סיימה חקירת חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים על ידי פרח לרנר, יועצת בכירה במשרד ראש הממשלה. החקירה החלה ביולי 2015 לבקשת היועמ״ש לממשלה, לאור חשד כי לרנר פעלה בניגוד עניינים במסגרת תפקידה. במסגרת החקירה נגבו עדויות רבות, נתפסו מסמכים בהיקף נרחב ונחקרה באזהרה היועצת פרח לרנר בגין חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים ומקורבה בחשד לסיוע בביצוע עבירות אלה. עם סיום החקירה, גובשו ראיות לכאורה לפעילות בניגוד עניינים והעברת מידע שאינו נגיש לציבור למקורב לה, בהתייחס לגורמים שהיו בהתקשרות עסקית איתו. עם סיום החקירה מעבירה משטרת ישראל למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אשר ליוותה את החקירה, את כלל הממצאים, תשתית הראיות לכאורה והחומרים שנאספו, לעיון והחלטה.