ח"כ אמסלם פוצץ ישיבה לאחר המפכ"ל וראש מח"ש לא הגיעו לדיון - 0404
+
ח"כ אמסלם פוצץ ישיבה לאחר המפכ"ל וראש מח"ש לא הגיעו לדיון חדשות 0404

ח"כ אמסלם פוצץ ישיבה לאחר המפכ"ל וראש מח"ש לא הגיעו לדיון