סמוטריץ׳ פנה ליועמ״ש: חוות דעתך על אירוע ״משיח בכיכר״ בלתי חוקית ונוגדת את עקרון חופש הביטוי - 0404
+
סמוטריץ׳ פנה ליועמ״ש: חוות דעתך על אירוע ״משיח בכיכר״ בלתי חוקית ונוגדת את עקרון חופש הביטוי הלל מאיר ואור אלכסנברג

סמוטריץ׳ פנה ליועמ״ש: חוות דעתך על אירוע ״משיח בכיכר״ בלתי חוקית ונוגדת את עקרון חופש הביטוי

ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ פנה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט, והבהיר כי חופש ההחלטה שנתן לעיריית תל אביב להחליט האם לאפשר את אירוע ״משיח בכיכר״ אינו מהלך חוקי.

סמוטריץ׳ הבהיר כי חוות הדעת של היועמ״ש אינה עומדת במבחן החוק ונוגדת את עקרון חופש הביטוי.

תחת הכותרת: ״ביטול אירוע "משיח בכיכר" – הדרת ציבורים מן המרחב הציבורי תוך פגיעה בזכות לאוטונומיה, תרבות, חופש ודת״, כתב סמוטריץ׳: ״אני פונה אליך בדחיפות בעקבות הודעת ראש עיריית תל אביב רון חולדאי מיום 18.6.2018 כי לא יאפשר מעתה ואילך כל הפרדה מגדרית באירועים שיתקיימו במרחב הציבורי בתל אביב. הודעה זו הגיעה בעקבות פנייה של שדולת הנשים ביום 3.6.2018 לעיריית תל אביב ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, במחאה על קיומו של אירוע "משיח בכיכר", אירוע במימון פרטי אשר אמור היה להתקיים בכיכר רבין, אשר ברובו מתקיים בהפרדה מגדרית, תוך מתן אפשרות לישיבה מעורבת למעוניינים/ות בכך. לאחר דיונים שהתקיימו בין עיריית תל אביב לבינך ולמשנה שלך עו"ד זילבר, כך על פי העירייה, הודיע כאמור ראש העירייה כי לא יאפשר את קיומו של אירוע זה, תוך הסתמכות על חוות דעת משפטית שלך.

למיטב הבנתי חוות הדעת המוזכרת בדבריו של ראש העיר מתייחסת לקביעתך לפיה העניין מסור לשיקול דעתה של העירייה, אשר ברצותה תאפשר את קיום האירוע וברצותה תמנע אותו.

בכל הכבוד, ומבלי שראיתי את חוות דעתך ואת הסימוכין המשפטיים שהיא נשענת עליהם, מדובר בחוות דעת בלתי חוקית ובלתי סבירה בעליל, שנוגדת הן את עקרונות המשפט החוקתי בדבר ההגנה על חופש ביטוי, הדת והאוטונומיה האישית, והן את הוראותיו המפורשות של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 (להלן: "חוק איסור הפליה").

זאת ועוד, עמדת עיריית תל אביב, כפי שהיא עולה מהחלטתה בשימוע שנערך למארגני האירוע, נסמכת כולה על עמדתה המשפטית של הגב' זילבר כפי שהיא באה לידי ביטוי בדו"ח הצוות המשרדי שהיא הובילה. כך שלמעשה "רוח המפקד" שממשיכה לצאת מלשכתך הנה כי כל הפרדה מגדרית עולה כדי הדרת נשים אסורה וכי אסור לקיים אירועים בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי.

משום כך, עמדתך כי העירייה רשאית לעשות כרצונה בעניין, בצירוף הימנועתך מלבטל את מסקנות הצוות המשרדי, מהווה סוג של היתממות שתוצאתה ידועה מראש – פגיעה אנושה בזכותם של אנשים דתיים לחיות בהתאם לאמונתם ולארוחות חייהם במרחב הציבורי.

ביטול אירוע זה, לצד הודעה גורפת של עיריית תל אביב כי כל אירוע אשר תתקיים בו הפרדה מגדרית לא יתאפשר במרחב הציבורי של עיריית תל אביב, מהווה עליית מדרגה במלחמה המתהדרת בכותרת "המאבק בהדרת נשים", אך משמשת בפועל כלי לניגוח בזכויות בסיסיות של אוטונומיה, חירות, שוויון, תרבות וחופש דת של קהלים רבים במדינת ישראל. החלטה מעין זו, אשר מונעת קיום של כל הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, מהווה הדרה של ציבור שלם מהמרחב הציבורי של עיריית תל אביב תוך פגיעה ממשית בזכותם של רבים לבחור לקיים את אורחות חייהם ואמונתם. מדינת ישראל מחוייבת להגנה על זכויות חוקתיות אלו והותרת שיקול הדעת בעניין בידי כל ראש רשות, האם להגן או לפגוע בהן, הנה בלתי מתקבלת על הדעת ולא היתה מתקיימת בשום נושא ואל מול שום ציבור שאינו הציבור הדתי.

כפי שהדגשתי במכתבי הקודם והמפורט אליך בעניין מיום י"ז טבת תשע"ז (9.1.17), אין חולק על כך כי אפליית נשים, ובכלל זה הדרתן מן המרחב הציבורי, היא תופעה שיש לפעול למיגורה. אולם בין זאת ובין איסור קיומו של כל אירוע ציבורי המקיים הפרדה מגדרית כלשהי ישנה תהום עמוקה. ההתעלמות ממנה מובילה לפגיעה רחבה ומהותית בזכות לאוטונומיה, בחופש הדת ובזכות לשוויון, והעובדה שבחרת לאפשר אותה בלחץ שדולת הנשים תמוהה בעיניי עד מאוד״.

למכתבו, צירף סמוטריץ׳ את סעיפי החוק בעניין זה והוסיף: ״מרגע שחוק איסור הפליה אינו אוסר את קיומו של אירוע בהפרדה מגדרית, אזי למארגניו ולמשתתפיו זכות חוקתית קנויה לקיימו בהתאם לאמונתם ויש לראות בכך חלק מחופש הביטוי הגרעיני שלהם להביא לידי ביטוי במרחב הציבורי את אמונתם. עוד יש לראות בכך חלק מזכות היסוד החוקתית שלהם לכבוד, לאוטונומיה ולחופש דתאשר על כן, אבקשך להורות לאלתר לעיריית תל אביב כי האיסור הגורף שהיא מטילה על קיומם של אירועים בהפרדה מגדרית הינו בלתי חוקתי וכי אין בסמכותם למנוע את קיומו של אירוע "משיח בכיכר", שאישור לקיומו התקבל כדת וכדין מאת העירייה חודשים רבים קודם לכן.

מארגני האירוע הבהירו כי יקיימו אותו בכל מקרה וזאת על פי האישור שניתן להם: ״בהחלטת השימוע שנערך אמש בעיריית תל אביב, הודיעה העירייה למארגני אירוע "משיח בכיכר" לקבלת פני הרבי מלך המשיח שליט"א – כי תאפשר לקיים את האירוע בהפרדה בין נשים לגברים, אך "ללא מחיצה פיזית". בעקבות כך, הבוקר הגישו מארגני האירוע עתירה דחופה לבית המשפט המנהלי בדרישה להקמת המחיצה בין הנשים לגברים, לפי כללי ההלכה – כפי שסוכם עם העירייה מראש, וכפי שהיה בכל האירועים שערכו המארגנים בכיכר בשנים הקודמות.

עוד ציינו המארגנים כי, יצויין ויובהר שוב כי בניגוד לפרסומים שונים, האירוע לא בוטל ויתקיים במועדו – יום שני הקרוב, י"ב תמוז, 25.6 בשעה 19.00 בערב – בנוכחות רבנים ואישי ציבור מהארץ ומהעולם, יחד עם תפילת ערבית, תפילת 'קידוש לבנה', דברי תורה וקריאת פרקי תהילים, לצד קטעי שירה ושמחה עם גדולי הזמר היהודי״.