128 מיכלי גז גנובים אותרו והוחרמו בטמרה. המשטרה פתחה בחקירה - 0404
+
128 מיכלי גז גנובים אותרו והוחרמו בטמרה. המשטרה פתחה בחקירה דוברות המשטרה

128 מיכלי גז גנובים אותרו והוחרמו בטמרה. המשטרה פתחה בחקירה

 בפעילות שבוצעה על ידי שוטרי משטרת ישראל בסיוע כלבן וכלב שיטור אותרו בשכונת מגורים בעיר, בדרך עפר 128 מיכלי גפ"מ החשודים כגנובים שהוסתרו במגרש עפר וכוסו בברזנט.

כל מיכלי הגז נתפסו והוחרמו על ידי נציגי משרד האנרגייה.