חלק של רקטה אותר סמוך לגן ילדים במועצה האזורית אשכול - 0404
חלק של רקטה אותר סמוך לגן ילדים במועצה האזורית אשכול

חלק של רקטה אותר סמוך לגן ילדים במועצה האזורית אשכול

חלק של רקטה אותר בסמוך לגן ילדים באחד מהיישובים בתחום המועצה האזורית אשכול. שוטרים סגרו את זירת הנפילה וחבלן משטרת ישראל מטפל בה.

בשל הסכנה הקיימת בזירות ועד סיום בדיקה וטיפול בזירות הנפילה, המשטרה קוראת לציבור שלא להתקרב למקומות אלו ולאפשר לכוחות המשטרה המקצועיים לסיים את הטיפול בבטחה וללא סיכון לאזרחים.