הקלות הבלתי נסבלת של הפגיעה ביהודים. בועז גולן מארח את ישי חמו מרגבים - הצטרפו לכולם ב-20 - 0404

הקלות הבלתי נסבלת של הפגיעה ביהודים. בועז גולן מארח את ישי חמו מרגבים – הצטרפו לכולם ב-20