כלי טיס מסוג ״רוכב שמיים״ נפל בשטח סוריה - 0404
+
כלי טיס מסוג ״רוכב שמיים״ נפל בשטח סוריה 0404

כלי טיס מסוג ״רוכב שמיים״ נפל בשטח סוריה

כלי טיס בלתי מאויש מסוג "רוכב שמיים" נפל ברמת הגולן הסורית באזור חאדר.