כלי טיס מסוג ״רוכב שמיים״ נפל בשטח סוריה - 0404
כלי טיס מסוג ״רוכב שמיים״ נפל בשטח סוריה 0404

כלי טיס מסוג ״רוכב שמיים״ נפל בשטח סוריה

כלי טיס בלתי מאויש מסוג "רוכב שמיים" נפל ברמת הגולן הסורית באזור חאדר.