הסתיים בנס: תאונה עם מעורבות רכב שהוביל ירקות על כביש 6 - 0404
+
הסתיים בנס: תאונה עם מעורבות רכב שהוביל ירקות על כביש 6 רועי הללי

הסתיים בנס: תאונה עם מעורבות רכב שהוביל ירקות על כביש 6