ארדן חתם על צו האוסר קיום פעילות ערוץ תקשורת ערבי - 0404
+
ארדן חתם על צו האוסר קיום פעילות ערוץ תקשורת ערבי המשרד לביטחון הפנים

ארדן חתם על צו האוסר קיום פעילות ערוץ תקשורת ערבי

השר לביטחון הפנים, ח״כ גלעד ארדן, חתם אמש (23.6.16) על צו האוסר על קיום פעילות של ערוץ התקשורת הערבי ״מוסאווא״, אשר ממומן על ידי הרשות ופועל בתחומי מדינת ישראל. השר ארדן: ״לא אאפשר שום פגיעה בריבונות של מדינת ישראל ומתן דריסת רגל לרש״פ בשטחי המדינה״. לפני כשנה (9.7.15) חתם השר לביטחון הפנים גלעד ארדן מתוקף סמכותו על צו לסגירת ערוץ התקשורת ״פלסטין 48״. על פי מידע שהתקבל על ידי משטרת ישראל ושב״כ, הערוץ חזר לפעול תחת שם אחר ושמו שונה ״מפלסטין 48״ ל״מוסאווא״*. מנהל ערוץ ״מוסאווא״ כיום ניהל עד לפני כשנה את ערוץ ״פלסטין 48״. ״מוסאווא״ ממומן על ידי הרשות, תכניות הערוץ מוקלטות לשידור בנצרת, משם הן מועברות לרמאללה לצורך עריכה. השר ארדן החליט לחתום על צו המורה על סגירת הערוץ, לאחר שהובא לידיעתו כי הערוץ פועל מטעמה וחסותה של הרשות בתוך שטחי מדינת ישראל, מבלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3 (א) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) התשנ״ה -1994. בעקבות הוצאת הצו ומסירתו לתחנה -הערוץ הפסיק את שידוריו. השר ארדן הורה, במסגרת הצו, לכל מחזיק במקום ולכל אדם אחר המנהל, המפעיל או הפועל במסגרת הפעילות האמורה של ערוץ התקשורת, שלא לאפשר את הפעילות בכל מקום בתחומי מדינת ישראל. תוקף הצו הינו לשישה חודשים מעת חתימתו.