המשרד להגנת הסביבה: הפחתה משמעותית בזיהום האוויר בחיפה - 0404
+
המשרד להגנת הסביבה: הפחתה משמעותית בזיהום האוויר בחיפה חדשות 0404

המשרד להגנת הסביבה: הפחתה משמעותית בזיהום האוויר בחיפה

המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום את הדו"ח השנתי על מצב איכות האוויר במפרץ חיפה לשנת 2015 ולרבעון הראשון של 2016. מהדו"ח עולה כי ב-2015 נרשמה ירידה נוספת (ביחס לפליטות בשנת 2014) בפליטת כל המזהמים בתעשיה. ירידות אלה מעידות על המשך מגמת ההפחתה המשמעותית בפליטת המזהמים מהתעשייה משנת 2009, המסתכמות עד כה בהפחתות בשיעור של 58%-90% במזהמים השונים. חלק מיעדי התכנית הלאומית כללו העברתם של מפעלים שעושים שימוש במזוט לשימוש בגז טבעי, אך בשל העיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז במפרץ חיפה עולה חשש כי יעדים אלה לא ייושמו. בשנת 2015 לא נרשם שינוי בפליטות מסקטור התחבורה והמשרד צופה כי הפחתה תושג ע"י יישום החלטת הממשלה והקמתו של "אזור אוויר נקי" בחיפה בו תיאסר כניסה לרכבים מזהמים. מפרץ חיפה הוא אחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל, בשל ריכוז גדול של מפעלי תעשייה בסמוך לריכוזי אוכלוסייה, עומסי תחבורה, פעילות הנמל, מקורות נוספים של פליטת מזהמים ובשל נתוני טופוגרפיה ואקלים המקשים על פיזור מזהמים. המשרד להגנת הסביבה פועל לאורך כל השנים להפחתת הפליטות ובספטמבר 2015 גיבש תכנית לאומית להפחתת הזיהומים והסיכונים במפרץ חיפה הקובעת רשימת פעולות להשגת מטרה זו. הדו״ח שפורסם היום, המהווה עדכון של הדו״ח שפורסם ביולי 2015, מציג תמונת מצב של הפליטות – מגמות הפחתה וניתוח ע"פ סקטורים, תמונת מצב של איכות האוויר באזור מפרץ חיפה והסביבה וכן תחזית להפחתת הפליטות עד סוף 2018.