המכרז להקמת מפעל אמוניה מגיע לשלב הגשת ההצעות הסופיות - 0404
+
המכרז להקמת מפעל אמוניה מגיע לשלב הגשת ההצעות הסופיות חדשות 0404

המכרז להקמת מפעל אמוניה מגיע לשלב הגשת ההצעות הסופיות

המתמודדים במכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה קיבלו היום את המסמכים המעודכנים של המכרז וההסכם עם המדינה, לאחר סיכום שהתקבל בין שר האוצר משה כחלון לשר להגנת הסביבה לשעבר, אבי גבאי. הקמת המפעל לייצור אמוניה במישור רותם בדרום תביא לסגירתו של המיכל המסוכן בחיפה. שר האוצר והגנת הסביבה, משה כחלון: "הקמת מפעל האמוניה בדרום תביא לסגירת המיכל המסוכן בחיפה ולעידוד הצמיחה והתעשייה בדרום – זו משימה בעלת חשיבות לאומית שתביא לצמצום הסיכון לאוכלוסיה במפרץ חיפה. נמשיך לפעול לצמצום זיהום האוויר באזור חיפה – בתעשייה, בתחבורה ובחומרים מסוכנים על מנת לשמור על בריאותם התושבים". מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "הקמת מפעל לייצור אמוניה שיביא לסגירת המיכל בחיפה, היא צעד משמעותי בהפחתת הסיכונים הסביבתיים לתושבי ישראל ומפרץ חיפה במיוחד. הקמת המפעל לא היתה יוצאת לדרך ללא תמיכה ממשלתית רחבה ופעולות של שר האוצר, משה כחלון; השר לשעבר אבי גבאי , עובדי המשרד להגנת הסביבה ונציגי המשרדים בועדת המכרזים הבינמשרדית". הסכם שפורסם היום למתמודדים במכרז מפרט את התנאים שיאפשרו קבלת הצעות להקמת המפעל לייצור אמוניה במישור רותם שהקמתו תביא לסגירת מיכל האמוניה בחיפה ולמניעת הסיכון למטרופולין חיפה. המציעים יתחרו על מענק הקמה מהמדינה בסכום שלא יעלה על 240 מיליון ש"ח ויוכלו גם להציע מענק למדינה. בנוסף, בעקבות הסיכום בין השרים תעניק המדינה פיצוי בסכום שלא יעלה על 480 מיליון ש"ח, למקרה קיצון שיביא לסגירת המפעל. בעוד כחודשיים יוגשו ההצעות הסופיות, לאחר בחינתן תפרסם וועדת המכרזים הבינמשרדית את זהות הזוכה במכרז. העובדה שמדובר במפעל לייצור אמוניה ולא לאחסונה תפחית באופן משמעותי את הסיכון הנשקף ממתקן שכזה לעומת מיכל האמוניה במפרץ חיפה, שכן הכמויות במפעל במישור רותם תהיינה נמוכות יותר. המפעל יידרש לספק את כל צרכי השוק המקומי העומדים על 120,000 טון בשנה נכון להיום.