בנט: הרצוג נושא ונותן על ארץ ישראל - לא נזוז מזכותנו ההיסטורית - 0404
+
בנט: הרצוג נושא ונותן על ארץ ישראל – לא נזוז מזכותנו ההיסטורית שלמה מור, 0404

בנט: הרצוג נושא ונותן על ארץ ישראל – לא נזוז מזכותנו ההיסטורית

שר החינוך, נפתלי בנט, שלח מסר לח״כ יצחק הרצוג, והבהיר כי הרעיונות וההצעות שלו אינן רלוונטיות. בנט: ״אני שומע שיו״ר מפלגת העבודה נושא ונותן על ארץ ישראל על בירתנו, מחלק אותה. מחזיר לקווי 67. זה מזכיר לי סיפור ששמעתי על אחד, ג׳ורג׳ פרקר, איש שישב באופן קבוע ליד גשר ברוקלין והצליח למכור אותו לעוברי אורח. אבל הגשר לא שלו. הנה דבריו של יו״ר קודם של מפלגת העבודה, בן גוריון: ׳אין זו מסמכותו של שום יהודי, אין זו מסמכותו של שום גוף יהודי, אין זו אפילו מסמכותו של העם היהודי כולו החי אתנו היום – לוותר על איזה חלק שהוא בארץ. זוהי זכות האומה היהודית לדורותיה, זכות שאינה ניתנת להפקעה בשום תנאי. ואילו גם היו יהודים באיזה זמן שהוא מכריזים על הסתלקותם מזכות זאת – אין בכוחם ובסמכותם להפקיע זכות זו מהדורות הבאים. שום ויתור ממין זה אינו מחייב ואינו קושר את העם היהודי. זכותנו על הארץ – על הארץ כולה, קיימת ועומדת לעד. ועד ביצוע הגאולה המלאה והשלמה, לא נזוז מזכותנו ההיסטורית. בכל זמן ובכל שעה, נעמוד על זכות זו בכל האמצעים הכשרים והמוסריים אשר בידנו׳. אני קורא למפלגת העבודה: תחזרו למקורות שלכם. לא צריך ללכת ולחלק את ארצנו״.