"נשיא ירושלים, מצטרף לגדולי האומה" - ארווינג מוסקוביץ' הובא למנוחות - 0404
+
"נשיא ירושלים, מצטרף לגדולי האומה" – ארווינג מוסקוביץ' הובא למנוחות שלמה מור

"נשיא ירושלים, מצטרף לגדולי האומה" – ארווינג מוסקוביץ' הובא למנוחות