כביש 55 - מצירי הטרור של ישראל. התושבים התייאשו: "הפכנו להפקר" - 0404
+
כביש 55 – מצירי הטרור של ישראל. התושבים התייאשו: "הפכנו להפקר" מצלמת רכב

כביש 55 – מצירי הטרור של ישראל. התושבים התייאשו: "הפכנו להפקר"