ח"כ אמסלם: "מי שרוצה לבוא לכותל שינהג לפי הכללים" - 0404
+