מרגש: תפילת ראש חודש בכותל המערבי. לוחמים לצד אזרחים מודים לקב״ה בירושלים בירתנו הנצחית - 0404
+
מרגש: תפילת ראש חודש בכותל המערבי. לוחמים לצד אזרחים מודים לקב״ה בירושלים בירתנו הנצחית

מרגש: תפילת ראש חודש בכותל המערבי. לוחמים לצד אזרחים מודים לקב״ה בירושלים בירתנו הנצחית