התקשורת בסוריה: ישראל מסייעת למורדים באוכל וטיפול בפצועים - 0404
התקשורת בסוריה: ישראל מסייעת למורדים באוכל וטיפול בפצועים תקשורת ערבית

התקשורת בסוריה: ישראל מסייעת למורדים באוכל וטיפול בפצועים