דרעי מאיים: ״לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות״ - 0404
+
דרעי מאיים: ״לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות״ שלמה מור

דרעי מאיים: ״לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות״

יו״ר ש״ס, אריה דרעי, שולח מסר לראש הממשלה ומבהיר כי ש״ס לא תתן ידה לפגיעה בציבור החרדי על רקע חוק הגיוס.

דרעי: ״קיבלתי הערב את תזכיר חוק הגיוס שהופץ ע״י שר הבטחון. אלמד אותו היטב ואביא אותו במלואו לעיונם והכרעתם של מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה שליט״א. 

סיעת ש״ס רואה בלימוד התורה ערך עליון בעם ישראל ותעמוד בתוקף שכל לומד תורה יוכל להמשיך לשקוד על תלמודו ללא הפרעה וללא כל מגבלה. 

סיעת שס מביעה מורת רוח על הניסיון להעניש את לומדי התורה ע״י הפחתת תקציבי המוסדות. לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות״.