שלושה מאסרי עולם נגזרו על המחבל שרצח את יעקב ונתנאל ליטמן - 0404
שלושה מאסרי עולם נגזרו על המחבל שרצח את יעקב ונתנאל ליטמן הצלה יו"ש

שלושה מאסרי עולם נגזרו על המחבל שרצח את יעקב ונתנאל ליטמן

בית המשפט גזר שלושה מאסרי עולם בפועל על המחבל הנתעב שרצח בירי את הרב יעקב ובנו נתנאל ליטמן ז״ל.