אם ובנה נפצעו קל בפיגוע אבנים בסמוך לבית ענון - 0404
אם ובנה נפצעו קל בפיגוע אבנים בסמוך לבית ענון דביר כהן

אם ובנה נפצעו קל בפיגוע אבנים בסמוך לבית ענון