אם ובנה נפצעו קל בפיגוע אבנים בסמוך לבית ענון - 0404
+