בועז גולן מארח את עו״ד יורם שפטל. הצטרפו ל״כולם ב-20״ - 0404
+

בועז גולן מארח את עו״ד יורם שפטל. הצטרפו ל״כולם ב-20״