הסרטון המזעזע: מחבל אחד זורק אקדח לראש הפצוע והשני מוודא רצח - 0404
+
הסרטון המזעזע: מחבל אחד זורק אקדח לראש הפצוע והשני מוודא רצח מתוך סרטון אבטחה

הסרטון המזעזע: מחבל אחד זורק אקדח לראש הפצוע והשני מוודא רצח