מפקד מחוז במשטרה יוסמך להוציא צו סגירה לעסקים בהם מתנהלת פעילות עבריינית - 0404
+
מפקד מחוז במשטרה יוסמך להוציא צו סגירה לעסקים בהם מתנהלת פעילות עבריינית שלמה מור

מפקד מחוז במשטרה יוסמך להוציא צו סגירה לעסקים בהם מתנהלת פעילות עבריינית

מפקד מחוז במשטרה יוסמך להוציא צו סגירה מנהלי לפיצוציות שימכרו בשגרה סמי פיצוציות, וכן לתחנות מכירת גז ללא היתר. כך אושר היום בוועדת חוקה לקריאה שניה ושלישית. החוק הנוכחי, מסמיך מפקד מחוז במשטרה להוציא צו מינהלי שיהיה תקף עד 30 יום על מנת למנוע ביצוע עבירות עתידיות. הסמכות הקבועה היום בחוק מגבילה את מפקד המחוז להוצאת הצו, רק בחשש מפני מקום המשמש לזנות, לסרסרות לזנות, או לסחר בבני אדם. ובתנאי שיש "חשד סביר כי המקום משמש לביצוע עבירה וכי יש יסוד סביר לחשש שהמקום ימשיך לשמש לביצוע עבירה" אם לא יוגבל השימוש במקום באופן מיידי. בית המשפט מוסמך להוציא צו לתקופה של 90 יום, צו שניתן להאריכו לתקופות נוספות. הצעת החוק מבקשת ליצור הסדר חדש המרחיב בצורה משמעותית את הסמכות להורות על הגבלת השימוש במקומות המשמשים לביצוע עבירות. מדובר במקומות בהם מתנהלת פעילות עבריינית כדבר שבשגרה בעבירות ספציפיות. על-פי ההסדר המוצע, תחילת ההליך, בצו מינהלי של קצין משטרה ל-30 ימים, הארכת הצו תהיה בסמכות בית המשפט. הפרת הצו, דינה מאסר של שנתיים ימים. הצעת החוק מוסיפה רשימה של עבירות פליליות, שאם אלו יתבצעו במקום מסוים ויש חשש שימשיכו להתבצע, יהיה ניתן להוציא צו סגירה למקומות הללו. ובהם, עבירות הנוגעות לניהול, ארגון, מימון או ייעוץ לארגון פשיעה, ייצור, מכירת סמים, הפצת חומרים מסכנים, סחר בחלפים ורכבים גנובים, הפרת זכויות יוצרים וסימני מסחר, הימורים, ביצוע עבודות גז ללא רישיון כאשר נשקפת סכנה ממשית מעבודה זו. נציגת משרד המשפטים עו"ד רביד דקל אמרה, "אנו מבקשים להרחיב את הסמכות הקבועה בחוק, גם לעבירות נוספות, במטרה למנוע ביצוע עבירות, והרצון לנתק את הקשר בין השירות העברייני, לצרכני העבריינות. חשבנו שנכון להרחיב את הסמכות גם למקומות שבהם קיים חשש מפני סכנה לציבור כגון במכירת חלפי רכב גנובים, סמים, וגז." ח"כ בני בגין שניהל את דיוני הוועדה אמר "נדרשת מאתנו זהירות מיוחדת בהצעה, שמבקשת להרחיב את סמכות צווי הסגירה. הרצון לסגור מקום, מתנגש עם ערכים חשובים כמו זכות הקניין וחזקת החפות. בגין אמר לנציגי הממשלה, נטל ההוכחה שההרחבה דרושה, מוטלת עליכם. לדעתי, מרכיב הסיכון צריך להיות המרכיב המרכזי למתן סמכות לסגירת עסק." אמר בגין. בסיום הדיון, העלה ח"כ בני בגין את הצעת החוק להצבעה, ומצא את עצמו תומך יחיד מול ח"כ רויטל סויד שהתנגדה להצעה, וכך ההצעה נפלה. ח"כ בני בגין הגיש רביזיה על הצעת החוק. בלחץ חברות הכנסת רוזין וסויד, משרד המשפטים הסכים להוציא מהצעת החוק את סמכות הוצאת צו הסגירה למקומות בהם נערכות עבירת שימוש ואחזקת סמים לצריכה עצמית. ולבקשת ח"כ בגין, עבירת זכויות יוצרים, יהיה מקום שעיקר עיסוקו יהיה עבירה על זכויות יוצרים וע"כ, בהצבעה החוזרת שנערכה מאוחר יותר, הצעת החוק אושרה פה אחד לקריאה שניה ושלישית.